ARCHÍV

 

V archíve nájdete prezentácie zo života našej materskej školy, z akcií, ktoré sa u nás udiali.

(Prezentácie sú pripravené v programe Micr. PowerPoint 2010, z nich vytvorené video je uložené v progr. WinRAR zip archive).

 

Prezentácia: 2018, 2019

 

Prezentácia: 2017, 2018

 

Prezentácia: 2016, 2017

 

Prezentácia: 2015, 2016

 

Prezentácia: 2014, 2015

 

Prezentácia: 2013, 2014