ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

Karneval

"Karneval je v škôlke sviatok veľkých, malých detí...

 

Vianočná besiedka

"Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na ježiška."

 

Prišiel ku nám Mikuláš

..." vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa, z okna toĺko krát..."

 

Vianočné tvorivé dielne

v triedach "Včielky" a "Motýliky".

 

Vianočný čas

Divadelné predstavenie, v podaní hercov divadla Auróra Košice.

 

"Kúzelník a zajac

Divadelné predstavenie, ktoré deti zabavilo a potešilo. Nechýbal smiech a veľký potlesk.

 

Viacboj všestrannosti detí materských škôl

Zúčastnili sme sa zimného viacboja so štvorčlenným družstvom.
Deti svojou snahou, šikovnosťou a výkonmi sa umiestnili zo 14 materských škôl na peknom 3. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej MŠ.

 

"Pozor na ceste !"

v triede Motýliky počas celého týždňa,
oboznámili sa zo základnými pravidlami účastníkov cestnej premávky, spievali, kreslili, tvorili.

 

Október - Mesiac úcty k starším

"Milá babka, milý dedko, ďakujeme vám za všetko.
Za úsmev, ktorý vždy pre nás máte,
za krásne spoločné chvíle, ktoré s nami prežívate."

Príjemné popoludnie so starými rodičmi v motýlikovej triede.

 

Halloween v MŠ

Všetky masky boli veľmi milé, bolo to veselé dopoludnie, deti sa vyšantili a vytancovali.

 

Deti z triedy "Motýliky"

v rámci témy týždňa v našej záhrade, ochutnávali a rozlišovali chute ovocia a zeleniny,
ktoré si doniesli z domu.

Vyrobili si šarkany, ktoré zdobia našu šatňu.

 

Jesenná vychádzka

Vyšli sme na prvú dlhšiu vychádzku, kde sme pozorovali zmeny v prírode.

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme