ZADELENIE DETÍ DO TRIED

 

Elokované pracovisko Župná cesta 567/12 má dve heterogénne triedy 3 - 6 ročných detí.
Elokované pracovisko Župná cesta 172/10, tvorí jedna heterogénna trieda 3 - 6 ročných detí. Elokované pracovisko Sídlisko Cementár 342, tvorí jedna trieda 5 - 6 ročných detí.
Deti sa do jednotlivých tried zaraďujú na začiatku školského roka podľa kapacity tried v zmysle školského zákona č.245/2008 Z. z..
Najvyšší počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, je: 21 v triede pre tri až šesťročné deti.

" Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný.
Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti.
Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech".


Naši škôlkári sa snažia dodržať tieto pravidlá


Pozdraviť sa to ja viem, ešte sa aj usmejem.

Spokojne sa v triede hrám, kamarátov dobrých mám.

Moje ústa i tie tvoje, vedia pekné slovíčka.
Poprosia a poďakujú, vedia zohriať srdiečka.

JA a TY sme kamaráti, v triede nás je veľa,
preto nôžky nebehajú, pomaly sa prechádzajú.

Poraním si nožičku, keď nezastrčím stoličku!

Obliekam sa, obúvam, veci si na značku dám.

Stoly pekne prikryté, ruky čisté, umyté.
Každý ako muška dáka, na svoj hrnček mlieka čaká.

S hračkami sa v triede hrám, šetrím ich a neničím,
po sebe vždy uložím.


Všetci v triede máme radi, keď nekričia kamaráti.

Keď v postieľke ležíme, spoločne sa stíšime.
Spánok je pre naše zdravíčko, veselú myseľ a šikovné telíčko.

 


1. trieda „Motýliky“

Učiteľky:
Eva Oravcová
Alexandra Bugárová


• Elemír • Róbert • Viktor • Karmen • Lilien • Michaela • Sofia • Jasmína • Matias • Lacko •
• Dorina • Nikolas Daniel • Miriam • Viki • Nataniel •
• Oliver • Jožko • Dorothy • Damian •

2. trieda „Včielky“

Učiteľky:
Marianna Kertész Demeterová
Bc. Silvia Szántaiová


• • •

 

3. trieda „Vtáčiky“

Učiteľky:
Františka Kočišová
Mgr. Martina Adamkovičová PhD.• •

 

4. trieda „Lienky“

Učiteľka:
Alexandra Karafová
Mária Kalászová /pomocný vychovávateľ


• •

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme