RADA ŠKOLY

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Oznam o konaní volieb do Rady školy

Ako prebehnú vožby do Rady školy

IP č. 3/2020 _ Volebný poriadok

 


Z O Z N A M
volených členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou,
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

 

1. Zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ: Mgr. Zuzana Krompaská
2. Zástupca pedagogických zamestnancov MŠ: Františka Kočišová
3. Zástupca nepedagog. zamestnancov ZŠ s MŠ: Tibor Fazekaš
4. Zástupca rodičov MŠ. Mgr. Andrea Fazekasová
5. Zástupca rodičov ZŠ: Miriam Hutkayová, Mária Balážová, Ján Juhász                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme